Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki


Spółka w ramach swojej działalności inwestycyjnej uzyskała dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Temat projektu : "Skorzystanie z usług doradczych, niezbędnych w procesie pozyskania kapitału od inwestorów prywatnych"
UDA-POIG.03.03.02-00-042/09-00

Poddziałanie 3.3.2: Usługi doradcze dla przedsiębiorcy w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania inwestora zewnętrznego


Cel projektu:

Z punktu widzenia Solveco Sp. z o.o.(aktualnie Sp. z o.o.), strategicznym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i podniesienie innowacyjności Spółki poprzez dokapitalizowanie jej przez inwestorów prywatnych. Znaczące zwiększenie kapitałów własnych jest konieczne dla realizacji planu strategicznego, który przewiduje inwestycje we wdrożenie unikalnych technologii wraz z wypracowaniem mechanizmu ich dalszego doskonalenia i adaptacji.
Główne założenia projektu stanowią:
  • pozyskanie od inwestorów kwoty do 10 mln PLN w ramach emisji prywatnej,
  • wprowadzenie do oferty nowych produktów i usług,
  • znaczące podniesienie kapitału zakładowego i funduszy własnych spółki,
  • pozyskanie środków finansowych na realizacje zaplanowanych inwestycji rozwojowych Spółki,
  • zdynamizowanie rozwoju Spółki,
  • wdrożenie innowacyjnych i spełniających surowe normy środowiskowe technologii,
  • zwiększenie przychodów ze sprzedaży i zysków,
  • zwiększenie wartości rynkowej Spółki,
  • zdobycie przez kadrę kierowniczą Solveco Sp.z o.o. doświadczenia w zakresie pozyskiwania środków finansowych na rynku kapitałowym.