Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki

Zakład Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu

SOLVECO Sp. z o.o. jest producentem specjalistycznych wyrobów chemicznych SOLVECOL®, SOLVANOL takich, jak między innymi:

 • rozcieńczalniki,
 • rozpuszczalniki,
 • środki myjące i odtłuszczające,
 • produkty etanolowe.

SOLVECO Sp. z o.o. prowadzi również odzysk odpadów, recykling i destylację rozpuszczalników. Należący do Spółki Zakład Blachownia mieści się w Kędzierzynie-Koźlu.

Oferta SOLVECO Sp. z o.o. jest skierowana przede wszystkim do nowoczesnych firm zainteresowanych redukcją kosztów surowcowych, rozwojem nowych wyrobów i aspektami ekologicznymi prowadzonej działalności.

Zakład Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu

Odbiorcami wyrobów i usług SOLVECO Sp. z o.o. są miedzy innymi:

 • producenci farb i lakierów,
 • producenci chemii budowlanej,
 • producenci chemii motoryzacyjnej,
 • konfekcjonerzy wyrobów chemicznych
 • przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego,
 • przedsiębiorstwa przemysłu farmaceutycznego
 • Zakład Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu

 • przedsiębiorstwa przemysłu rafineryjno-petrochemicznego,
 • przedsiębiorstwa gospodarki odpadami.

Spółka oferuje tym podmiotom produkty o najkorzystniejszej relacji ceny do jakości oraz usługi odzysku odpadów rozpuszczalnikowych.

Celem SOLVECO Sp. z o.o. jest umocnienie pozycji lidera w obsługiwanych przez siebie segmentach rynku polskiego oraz osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku Europy Srodkowo-Wschodniej. Cel ten Spółka realizuje poprzez wysoką jakość produktów i usług, atrakcyjność cen, sprawność obsługi odbiorców, innowacyjność, efektywność i bezpieczeństwo ekologiczne stosowanych technologii.

Ważnym obszarem działalności SOLVECO Sp. z o.o. jest odzysk odpadów zawierających rozpuszczalniki, recykling i destylacja rozpuszczalników. Połączenie odzysku rozpuszczalników z ich dalszym pogłębionym przerobem jest bardzo istotną cechą innowacyjnych technologii SOLVECO Sp. z o.o..

Solveco może przyjmować do odzysku większość występujących na rynku odpadów rozpuszczalników organicznych. Pełna lista kodów odpadów, które mogą być poddawane odzyskowi, znajduje się na stronie dotyczącej odzysku rozpuszczalników i gospodarki odpadami.

Na przełomie 2009/2010 rozpoczął się rozruch instalacji odzysku przepracowanych płynów chłodniczych - pierwszej tego typu w Polsce i unikatowej w skali europejskiej. Planowana jest rozbudowa tej instalacji. W ramach realizowanej strategii rozwoju, Spółka rozwija i będzie rozwijać działalność w zakresie recyklingu rozpuszczalników. Spółka intensyfikuje działalność w tym zakresie i dokonuje w ramach stale rozbudowywanego zaplecza technicznego pionowej integracji procesów technologicznych.

W oparciu o posiadane instalacje produkcyjne i zaplecze logistyczne i magazynowe (w tym bazę zbiorników) SOLVECO Sp. z o.o. świadczy ponadto usługi - oferuje m.in.:

 • usługową destylację rozpuszczalników,
 • usługowy odzysk rozpuszczalników,
 • usługi magazynowe, przeładunkowe, logistyczne,
 • produkcję na zlecenie.
logo UNIA dla przedsiębiorczych
logo UNIA dla przedsiębiorczych
logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
logo Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do UE i funduszu